Kicsoda a püspök?

Kicsoda a püspök?

Az ószövetségi papság azért jött létre, hogy Isten igéjét hirdesse és az Istennel való közösséget áldozatokkal és imával helyreállítsa. Azonban ezek az ószövetségi áldozatok nem vezethettek a végső üdvösséghez, ez csak Krisztus áldozata árán valósulhatott meg.

Slide 2

Macapula Tódor atya

Tódor atya Ivano-Frankivszk városától nem messze, egy Krilosz nevű faluban született.

Slide 3

Apostoli Utódlás

Annak érdekében, hogy az evangélium mindig sértetlenül és élőként maradjon az Egyházban, az apostolok püspököket hagytak utódokként, akikre átruházták saját tanítási küldetésüket.

04 - Ige

A Megtestesült Ige Intézete

A rendet 1984. március 25-én alapította Carlos Miguel Buela atya Argentínában. Nem véletlenül lett március 25-e az alapítás napja, hiszen ezen a napon ünnepli az Egyház az Örömhírvételt, az angyali üdvözlet napját, azt a napot, amikor Isten Igéje testté lett.

05 Címer alap

A püspöki címer alapja

A mai püspöki címer őse olyan családi jelkép, amely valamikor a XII. században került használatba. A címerek megjelenése összefügg a lovagság fejlődésével, amikor a lovagoknak szüksége volt valamilyen azonosítóra, amely megkülönböztette őket másoktól.

06-Címer a címerben

Címer a címerben

A pajzs bal alsó sarkában a „V C F E” betűk láthatóak, melyek a „Verbum caro factum est” latin szavak rövidítését jelölik. Ez az idézet Szent János evangéliumából való (Jn 1,14), és így szól: „Az Ige testté lett”.

07 - SZemélyes vonatkozások

Személyes vonatkozások

A kereszt általában az élet fájának és az emberek üdvösségnek a szimbóluma, melyet Krisztus keresztáldozata szerzett meg az emberiség számára. Ám a címeren látott arany keresztforma annak nyitott alakjában a kék háttér előtt a Tódor atya születési helyét jelöli.

08 - Egyházmegyei kötődés

Egyházmegyei kötődés

A pajzs felső része zöld alapon sárga színű fatemplomot ábrázol. Ez a jelkép megtalálható Gebé Péter püspök címerén is, aki 1924. és 1931. között irányította az egyházmegyét, majd egy későbbi utóda Boldog Romzsa Tódor püspök használta a templom képét pecsétjein

09-püspöki jelmondat

Püspöki jelmondat

Az arany szalagon az ószláv nyelvű "Буди мні по глаголу Твоєму", magyarul „Legyen nekem a te igéd szerint” felirat látható. Ez egy idézet Lukács evangéliumából való (Lk 1,38).

11 - szent műró

A szent műró

A Szentírásban azt olvassuk, hogy Isten olajkenet által keni fel szolgáit, akiket különleges szolgálatra szán. A Szentlélek pedig ezen olaj által pecsételi meg azt az isteni szándékot, amely a különleges szolgálatra hívja meg az adott személyt.

12 - Antimenzion

Antimenzion - Ereklyekendő

Az antimenzion, magyarul ereklyekendő egy görög eredetű szó, mely két részből áll össze: az "αντί" azt jelenti, "helyett" a "μήνας" pedig "asztal".

previous arrow
next arrow