Ferenc pápa ablak v1

December 8-án, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepén délben a Szentatya a

vatikáni Apostoli Palota ablakából imádkozta el az Úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel és zarándokokkal. Az evangéliumhoz fűzött elmélkedése után bejelentette, hogy bevezeti a gyermekek világnapját, melyet első alkalommal 2024 májusában Rómában fognak megtartani.
Ferenc pápa teljes déli beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot és boldog ünnepet kívánok!

Ma, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepén az evangélium az angyali üdvözlet jelenetét állítja elénk (vö. Lk 1,26–38). Mária két magatartását mutatja be, melyek segítenek megértenünk, hogyan őrizte Mária azt az egyedülálló ajándékot, amelyet kapott, a bűntől teljesen mentes szívet. Ez a két magatartás: az Isten cselekedetein való csodálkozás és az egyszerű dolgokban való hűség.

Nézzük az elsőt: a csodálkozás. Az angyal azt mondja Máriának: „Örvendezz, kegyelemmel teljes: az Úr veled van” (Lk 1,28), Lukács evangélista pedig megjegyzi, hogy a Szűz „nagyon megdöbbent, és elgondolkodott, mit jelenthet ez az üdvözlés” (Lk 1,29). Meglepődik, megdöbben, zavarba jön: elámul, amikor azt hallja, hogy „kegyelemmel teljesnek” szólítják – a Szűzanya alázatos –, azaz Isten szeretetével elhalmozottnak. Ez nemes magatartás: tudnunk kell elcsodálkozni az Úr ajándékain, sosem venni őket természetesnek, nagyrabecsülni őket, örülni a magukkal hozott bizalomnak és gyengédségnek. És az is fontos, hogy erről a csodálkozásról mások előtt is tanúságot tegyünk, alázatosan beszéljünk Isten ajándékairól, a kapott jóról, és ne csak a mindennapi gondokról.

Legyünk pozitívabbak! Megkérdezhetjük magunktól: én képes vagyok-e elcsodálkozni Isten művein? Megtapasztalom-e néha a csodálkozást, és megosztom-e valakivel?

Vagy mindig a rossz dolgokat, a szomorú dolgokat keresem?

Ezzel elérkeztünk a második magatartáshoz: az egyszerű dolgokban való hűség. Az evangélium az angyali üdvözlet előtt semmit sem mond Máriáról. Egyszerű lányként mutatja be nekünk, aki szemlátomást olyan volt, mint a falujában élő többi lány. Egy fiatal lány, aki éppen egyszerűsége miatt tisztán megőrizte azt a Szeplőtelen Szívet, amellyel Isten kegyelméből megfogant. Ez is fontos, mert ahhoz, hogy Isten nagy ajándékait befogadjuk, döntő fontosságú, hogy meg tudjuk becsülni azokat, amelyek hétköznapibbak és kevésbé feltűnőek.

A Szűzanya éppen a jóban való mindennapi hűsége által tette lehetővé, hogy Isten ajándéka növekedjen benne; így edzett arra, hogy válaszoljon az Úrnak, hogy egész életével igent mondjon neki.

Kérdezzük meg hát magunktól: én hiszem-e, hogy fontos az Istenhez való hűség a mindennapi helyzetekben és a lelki élet útján egyaránt? És ha hiszem, akkor találok-e időt arra, hogy olvassam az evangéliumot, imádkozzam, részt vegyek az eucharisztián, a bűnbocsánat szentségéhez járuljak, és valamilyen konkrét ingyenes szolgálatot vállaljak? Ezek azok a mindennapi kis döntések, amelyek döntően fontosak ahhoz, hogy az Úr jelenlétét befogadjuk.

Segítsen nekünk a Szeplőtlen Szűzanya, hogy elcsodálkozzunk Isten ajándékain, és mindennapi hűséges nagylelkűséggel válaszoljunk rájuk!

 

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Szeretettel köszöntöm a rómaiakat, valamint az Olaszországból és más országokból érkezett zarándokokat. Külön is köszöntöm a novoli híveket és a cingoli bérmálkozó fiatalokat.

A Szeplőtlen Szűzanya mai ünnepén a Katolikus Akció tagjai megújítják a mozgalomhoz való tartozásukat az olasz plébániákon. Bátorítok minden tagot, a fiataloktól az idősebbekig, hogy legyenek élő kövek az Egyházban és jó kovász a társadalomban. Jó utat kívánok!

Szívből adom áldásomat Rocca di Papa híveire, valamint a fáklyára, amellyel a Szeplőtlen Szűzanya tiszteletére meggyújtják a nagy csillagot gyönyörű városuk erődjén.

Üdvözletemet küldöm a kanadai québec-i egyházmegye híveinek, akik ma ünneplik védőszentjüket, a Szeplőtlen Szűzanyát, és megnyitják az egyházmegye fennállásának háromszázötvenedik évfordulóját. Québec volt a Kanadában alapított első egyházmegye. Boldog jubileumi évet kívánok, Szűz Mária kísérjen benneteket!

És most van szerencsém bejelenteni, hogy

jövő év május 25-én és 26-án Rómában fogjuk megtartani a gyermekek első világnapját.

A Kultúra és Nevelés Dikasztériuma által támogatott kezdeményezés arra a kérdésre válaszol, hogy milyen világot akarunk átadni a felnövekvő gyermekeknek? Jézushoz hasonlóan mi is a középpontba akarjuk helyezni a gyermekeket és gondoskodni kívánunk róluk.

Ma délután először a Santa Maria Maggiore-bazilikába, majd a Piazza di Spagnára megyek, hogy a Szűzanyához imádkozzam. Kérek mindenkit, különösen a római híveket, hogy lélekben csatlakozzanak hozzám a Szűzanyának való önfelajánlás eme gesztusaiban, és különösen imádkozzanak a békéért: békéért Ukrajnában, békéért Palesztinában és Izraelben, és békéért minden háborútól sújtott országban. Kérjünk békét, kérjük, hogy a szívek megbékéljenek, hogy béke legyen!

Mindenkinek boldog ünnepet és áldott adventi utat kívánok Szűz Mária vezetésével! Külön is köszöntöm a Szeplőtlen Szűz Mária-plébániához tartozó fiatalokat, ez a ti napotok! És kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

Partnereink és támogatóink

bga alap logo2023megvalosult2023kulugyministeriumemet logo

21 UngvárSztojkaliceummunkacs eparchgorogkor giszPulzus FM 92.1