3 tdk beregszasz


…hogy ne legyünk hulló falevelek” – mondta egykor dr. Ortutay Elemér (1916–1997) görögkatolikus pap, teológiai tanár, akinek a nevét viseli ettől az évtől kezdve a Rákóczi-főiskolán megrendezett Kárpátaljai Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia.

A 100 évvel ezelőtt született teológus gondolatát vette alapul a beregszászi főiskolai lelkészség, a GörögKör és az Ortutay Elemér Szakkollégium a február 25-én megtartott tudományos konferenciához. A harmadik alkalommal megvalósult programnak idén is a Rákóczi-főiskola adott otthont. A jelen lévő diákokat, a zsűri tagjait és a hallgatóságot először a GörögKör vezetője, Marosi István görögkatolikus pap köszöntötte, majd dr. Rácz Béla, a Rákóczi-főiskola rektorhelyettese és Mányi István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja szólt az egybegyűltekhez. A tudományos konferencia bevezető elődását dr. Verdes Miklós, a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola teológiai tanára tartotta meg A bölcsesség mint híd a tudomány, a hit és az érték között. Egy fogalomelemzés tanulságai címmel. Ezt követően a zsűrit mutatták be: az értékelőbizottság tagjait a Rákóczi-főiskola részéről Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya főiskolai előadó, az Apáczai Csere János Könyvtár igazgatója, dr. Kohut Erzsébet, a Kémia és Biológia Tanszék docense, dr. Molnár József, a Földtudományi és Turizmus Tanszék vezetője, dr. Csatáry György, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék vezetője és dr. Radvánszky Ferenc református lelkész, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék előadója alkotta, valamint Demkó Ferenc, a Beregszászi Magyar Esperesi Kerület esperese, dr. Verdes Miklós teológiai tanár és Gazdag Vilmos, a Momentum Doctorandus képviseletében vett részt a pályamunkák értékelésében. A továbbiakban nyolc előadás hangzott el a konferencián: Bodnár Alexandra: Női szerepek a Vörös Zászló magyar nyelvű pártsajtóban (1946–1953) Gál Adél: Az „égből érkező szent levelek”. Adalékok a salánki népi írásbeliség vizsgálatához Hiába Krisztina: Adalékok a Sárosoroszi Római Katolikus Egyházközség történetéhez Linc Annamária: A Beregszászi járás református öröksége Molnár Szabina: Egy egyházközségi levél nyelvtani tanúságai Papp Krisztina: Vallási élet a Szovjetunió munkatáboraiban Varga Csaba: A gender (társadalmi nem) elméletének előkészítői a XVIII. századtól Judith Butler gender-elméletéig Szaplonczay Máté: Az Ortodox Egyház Nagy és Szent Zsinata – távolabbi előkészületek (1968-ig) Ezután a zsűri visszavonult, hogy az opponensek korábbi írásos bírálata mellett a szóban elhangzott előadások értékelését megtartsa, melyet dr. Csatáry György ismertetett. A következő eredmények születtek: I. Szaplonczay Máté ( Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola) II. Bodnár Alexandra (Eötvös Loránd Tudományegyetem) III. Hiába Krisztina (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola). Esperesi különdíj: Varga Csaba (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola) A tudományos konferencia agapéval ért véget.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Partnereink és támogatóink

bga alap logo2023megvalosult2023kulugyministeriumemet logo

21 UngvárSztojkaliceummunkacs eparchgorogkor giszPulzus FM 92.1