parókiabelső v1

2019 és 2021. között a tiszabökényi görögkatolikus parókia pap hiányában nem töltötte be feladatát. A kétéves periódus alatt

az épület állapota sokat romlott, belső falainak egy része, illetve padlóelemei átnedvesedtek. Fűtésének csővezetékei elöregedtek, vízvezetékei több helyen eresztettek. 2022-től újra saját papot kapott az egyházközség a parókiára. Ennek előfeltételeként szükséges lett az épület felújítása, illetve a szükséges javítások elvégzése. Ezt a feladatot végezte el az egyházközség a BGA Zrt. támogatásával. Az egyházközség feladatait a felújítás előtt a nevetleni parókus látta el, azaz párhuzamosan két parókia, és az azokhoz tartozó egy-egy filia ügyeit kellett intéznie a szertartások végzésétől, a hittanórákon át egészen a társadalmi szervezési feladatokig. Ez nem volt ideális megoldás. Ám ami ennél is fontosabb, hogy a hívek lelki érdeke már akkor is megkívánta, hogy helyben lakó papjuk legyen. Az épület felújítása lehetővé tette saját parókus helyben lakását, ami által mind a hívek lelki élete, mind az egyházközség szervezeti része gyarapodásnak indulhatott.

 

A munkálatok augusztusban kezdődtek, amikor biztossá vált, hogy valóban lesz helyben lakó papja az egyházközségnek.

 


Első feladatként az elöregedett padlózatot kellett eltávolítani, illetve fel kellett mérni a fűtésrendszer károsodását. Az eredeti parketta padló a vizesedésektől és a fali csőtörések miatt teljesen elgombásodott, így teljes egészében le kellett cserélni.

 

 

Helyére csempeburkolat, valamint padlófűtés került. Ahol meg lehetett menteni a radiátoros fűtést, ott azok az elemek is megmaradtak. Ehhez több helyen ki kellett vésni a falakat és elhárítani a fűtésrendszer töréseit, szivárgásait.

 


További probléma volt a vízvezetékek, különösen is a szennyvíz elvezetésének kérdése is. A padlózat cseréje azonban jó alkalmaz biztosított a szennyvíz elvezetésével való foglalkozásra is. Új csövek kerültek a régiek helyére, különös tekintettel azok megfelelő fokú esésére, a szennyvíz jobb elvezetéséért és a dugulások megelőzéséért.

 


Ezek a javítások leginkább a konyhát, valamint a fürdőszobát érintették. Utóbbi helyen kellett a legtöbb cserét és javítást eszközölni.
A felújítás végső lépéseként kijavításra, csiszolásra és festésre kerültek a falak, alkalmassá téve az épületet az új pap fogadására.

 

A munkálatok október elejére fejeződtek be.
A felújított parókia épületszentelésére a beköltözés után, a templom búcsúünnepének alkalmával, november 8-án került sor.
Köszönet illeti még a helyi híveket, akik segítségükkel, önzetlen munkájukkal szintén hozzájárultak az épület felújításához.

Partnereink és támogatóink

bga alap logo2023megvalosult2023kulugyministeriumemet logo

21 UngvárSztojkaliceummunkacs eparchgorogkor giszPulzus FM 92.1